Ing. arch. Gabriel Zajíček
zajicek(at)zajicek(dot)skIng. arch. Gabriel Zajíček
autorizovaný architekt
Popis činnosti:
 
 
- vypracovanie architektonického návrhu
- vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie
- vypracovanie dokumentácie na stavebné konanie
- vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby
- vypracovanie podkladov na vyhľadanie zhotoviteľa
- spolupráca pri uskutočňovaní stavby
- koordinačné a projektové práce
 
 
Kategórie stavieb:
 

- rodinné domy
- bytové domy
- občianske a priemyselné budovy
- rekonštrukcia a obnova budov
- exteriér
- interiér